Beveiliging en toezicht

EEN VEILIGE OMGEVING CREËREN

Veiligheid is een essentiële levensbehoefte. Alleen als mensen zich veilig voelen, kunnen zij goed functioneren en zelfstandig in hun primaire levensbehoeften voorzien. Boka Services werkt proactief aan een veilige samenleving waarin iedereen veilig kan leven, werken en reizen. Onze kundige, getrainde en betrouwbare beveiligingsmedewerkers bevorderen de veiligheid en nemen maatregelen om onveilige situaties te voorkomen. Op onopvallende en tactvolle wijze creëren zij een omgeving waarin mensen zich veilig voelen en veilig zijn.

Beveiligingsdiensten

Onze beveiligingsdiensten zijn:

 • Luchthavenbeveiliging
 • Algemene beveiliging
 • Sociale veiligheid

Luchthavenbeveiliging

Luchthavens zijn altijd open. Elke dag, de hele dag verwerken ze vele passagiers en grote hoeveelheden vracht en bagage. Het zijn daardoor kwetsbare locaties die zeer goed beveiligd moeten worden. Onze luchthavenbeveiligers zorgen voor een snelle en efficiënte afhandeling van passagiers, bagage en vracht, en garanderen daarmee hun veiligheid.

Diensten

 • Controle van passagiers en handbagage
 • Toegangscontrole
 • Vrachtbeveiliging
 • Personeelscontrole
 • Begeleiding van waardezendingen
 • Vracht begeleiding

Algemene beveiliging

Algemene beveiliging is de beveiliging van personen, eigendommen en gebouwen. Onze toezichthouders, winkelsurveillanten en andere beveiligingsmedewerkers waarborgen de veiligheid in winkelcentra, stationsgebouwen, openbare gebouwen, detentiecentra, zorginstellingen en in andere gebouwen en gebieden in de openbare ruimte. Zij zijn zeer communicatief vaardig en alert. Zij treden preventief en corrigerend op, signaleren tijdig problemen en voorkomen dat deze niet escaleren. Waar nodig schakelen zij hulp in van de politie.

Diensten

 • Toegangscontrole
 • Winkelsurveillance
 • Mobiele surveillance
 • Beveiliging van bouwterreinen
 • Cameratoezicht
 • Receptie en hostess diensten

Sociale veiligheid

Veiligheid begint in de leefomgeving. Onze integrale veiligheidsdeskundigen analyseren, adviseren en stellen plannen op voor de beveiliging van leefomgevingen. Deze plannen worden uitgevoerd door onze toezichthouders en straatcoaches. Samen zorgen zij voor een veilige en leefbare buurt waar iedereen zich veilig en vrij voelt en met plezier kan wonen.

Diensten

 • Bestrijding van overlast door jeugd
 • Bestrijding van (kleine) criminaliteit
 • Voorkoming en bestrijding van vandalisme
 • Bestrijding van overlast op schoolpleinen en in de directe omgeving van scholen
 • Bestrijding van overlast in en in de buurt van wooncomplexen

Beveiligingsbanen

Wij leveren personeel voor de volgende beveiligingsbanen:

 • Luchthavenbeveiliger
 • Winkelsurveillant
 • Beveiligingsmedewerker
 • Toezichthouder
 • Straatcoach
 • Veiligheidsdeskundige

Neem contact met ons op voor meer informatie